Nơi đăng bán, đăng mua đồng hồ đeo tay cũ
03 Tháng 3 2017 | | Mã tin: 12

Trung tâm bảo hành chính hãng ROlLEX Việt Nam

Tham khảo tại: https://www.rolex.com/rolex-dealers/services-locator/vietnam

Địa chỉ cụ thể:

Trung tâm bảo hành chính hãng ROLEX Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Rolex Service Centre ROLEX VIETNAM COMPANY LIMITED
602-604 Me Linh Point Tower
Số 2 Ngô Đức Kế,
Phường Bến Nghé Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện Thoại: 08 3520 3030

Đồng hồ cũ logo
©2016 DONGHOCU